Definició

L’Espai Jove, ubicat a els Ametllers, és un lloc de trobada i de relació per a joves de 12 a 17 anys. El servei fomenta la participació activa a partir d’una oferta d’activitats lúdico-educatives gratuïtes pensades per aprofundir i treballar aspectes de convivència entre la gent jove. La programació té en compte la necessitat d’oferir activitats i recursos diferenciats per interessos i franges d’edat, amb l’objectiu de poder acompanyar els joves en l’orientació del seu futur. A més, qualsevol jove o grup de joves pot proposar activitats de tota mena, en la línea de potenciar la seva participació activa. El servei esta obert de dilluns a divendres, durant el curs escolar, de 17.00 a 20.00 h, i els dissabtes de forma alterna es fan sortides i activitats.

Per contactar amb nosaltres

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Política de protecció de dades.
I Accept