Atenció! En transformació.

Aquest òrgan està previst que entri a formar part d’un nou òrgan de participació que tindrà en compte la salut integral del municipi.

Definició

La Mesa de Salut Jove pretén fomentar la cooperació entre totes les organitzacions que duen a terme tasques de promoció de la salut a Palafrugell, amb l’objectiu de facilitar la coordinació de les actuacions, l’intercanvi d’informació i de coneixements, i el disseny i la posada en pràctica de projectes conjunts.

La promoció de la salut s’entén com el conjunt d’actuacions, prestacions i serveis destinats a fomentar la salut individual i col·lectiva i a impulsar l’adopció d’estils de vida saludables per mitjà de les intervencions adequades en matèria d’informació, comunicació i educació sanitàries.

Les actuacions, prestacions i serveis de promoció de la salut que la Mesa de Salut Jove dugui a terme hauran de donar resposta a les necessitats i als problemes de salut pública dels ciutadans i dels col·lectius de Palafrugell.

El present document té per objecte la descripció del funcionament i dels òrgans de la Mesa de Salut Jove: la composició d’aquests òrgans, les seves funcions, el procediment per a la incorporació dels seus components i el procediment per a la realització de les seves reunions.

Objectiu General

Fomentar la promoció d’entorns i conductes saludables en els joves d’entre 14 i 29 anys, amb la participació, el consens i el compromís dels diferents agents del territori que intervenen amb aquest col·lectiu. Entenent la promoció de la salut com ·el procés que permet a les persones incrementar el control sobre la seva salut per millorar-la.

Objectis Específics

  • Establir una estratègia de treball conjunta entre els agents que composen la Mesa de Salut Jove.
  • Desenvolupar una base conjunta de recursos
  • Definir i actualitzar les línees bàsiques/prioritàries de treball per a la promoció de la salut en els joves de Palafrugell de forma periòdica
  • Avaluar les accions anuals

Funcions

  • Establir objectius anuals compartits i fer-ne l’avaluació continuada
  • Visualitzar i ordenar els recursos existents en matèria de salut a Palafrugell