Definició

Els locals socials ubicats als diferents barris de Palafrugell, són utilitzats per les associacions de veïns com a seu social i espai de trobada i activitats de la pròpia entitat. També estan a disposició de les entitats del municipi inscrites al registre municipal d’entitats. Són espais per a fer trobades, reunions, tallers, cursos… els locals socials són: Local Social la Sauleda, Local Social del Carrer Ample, Local Social de Vilaseca- Bruguerol, Local Social la Punxa, Local Social Mas Mascort.

Qui ho pot utilitzar?

Els Locals Socials de poden ser utilitzats per a entitats inscrites al registre municipal.

Què hi puc fer?

S’hi poden fer cursos, tallers, assajos, reunions, trobades… només caldrà la capacitat no sigui superior a la permesa i que l’activitat a realitzar tingui el vist i plau de l’àrea de Joventut.

Com i on la puc reservar?

Primer caldrà consultar la disponibilitat de les sales a l’àrea de Joventut ( c/ Cervantes, 8 17200 Palafrugell ó bé al 972 61 31 04) de dilluns a divendres de 09.00 h a 14.00 h i de 17.00 h a 22.00 h posteriorment a la mateixa àrea t’indicaran com formalitzar la teva reserva.

Quan he de pagar?

El servei de cessió dels espais de trobada no tenen cap cost, excepte les activitats amb contraprestació econòmica, organitzades per part d’associacions inscrites en el registre municipal o col.lectius amb informe favorable de l’àrea municipal relacionada, tributaran a una tarifa de 5€/hora.