TARIFA

Col.laboradors fotografia/audiovisual (Fins a 23 anys)

Ús del plató en horaris laborals del Punt Òmnia (de dimarts a divendres de 17.00 a 21.00 h)
En trimestre actual i/o següent a la col.laboració
Preu: 1€/hora

Fins a 23 anys

Ús del plató en horaris laborals del Punt Òmnia (de dimarts a divendres de 17.00 a 21.00 h)
Haver cursat el curs d’il.luminació de Can Genís o demostrar estudis/experiència amb la fotografia
Preu: 5€/2 hores

De 24 a 29 anys

Ús del plató en horaris laborals del Punt Òmnia (de dimarts a divendres de 17.00 a 21.00 h)
Haver cursat el curs d’il.luminació de Can Genís o demostrar estudis/experiència amb la fotografia
Preu: 10€/2 hores

Majors de 30 anys

Ús del plató en horaris laborals del Punt Òmnia (de dimarts a divendres de 17.00 a 21.00 h)
Haver cursat el curs d’il.luminació de Can Genís o demostrar experiència/estudis fotogràfics
Preu: 15€/2 hores

Tarifa per a treballs comercials (sense diferència d’edat)

Haver cursat el curs d’il.luminació de Can Genís o demostrar estudis/experiència amb la fotografia
Preu: 30€/2 hores (amb possibilitat de reservar-lo en fraccions de 1/2 hora a 7’5€)

NORMES D’ÚS

La reserva del plató s’ha de realitzar amb una setmana d’antelació al Punt Òmnia, com a mínim.

És imprescindible haver realitzat el curs de flaix organitzat per Can Genís o acreditar estudis superiors de fotografia –queden exclosos els alumnes de 1r curs-.

Abans de la utilització del plató caldrà presentar el comprovant de pagament.

No es poden canviar els flaixos de rail sense consentiment previ.

No es pot trepitjar amb sabates l’espai blanc de l’àrea de fotografia. S’hi ha d’entrar descalç o amb la funda de sabates que es troben a l’armari del plató.

Es podrà utilitzar tot el material complementari dels flaixos i el transmissor previ dipòsit del DNI.

Tot el material s’ha de deixar tal com s’ha trobat o guardat a l’armari del plató.

S’ha d’informar de qualsevol desperfecte que es detecti o que s’ocasioni durant l’ús del plató, en el cas contrari es farà responsable del desperfecte a l’última persona que hagi utilitzat l’espai.

Per a treballs comercials, caldrà una autorització específica del Punt Òmnia i s’haurà de presentar per escrit la sol·licitud especificant les característiques del treball.

No està permès menjar ni beure a l’interior del plató.