Descripció

 El Consell Municipal d’Entitats Juvenils (CMd’EJ) és un programa de l’Àrea de Joventut que té per objectiu, per una banda, crear i reglamentar òrgans d’interlocució entre els joves i l’administració i, per l’altra banda, programar i elaborar activitats de caràcter associatiu de manera conjunta, entre les entitats i l’Àrea de Joventut, que afavoreixin i creïn sinèrgies i vincles entre les mateixes entitats.

Les primeres actes que es tenen són de l’any 1994 i des de llavors el CMd’EJ s’ha reunit de manera continuada amb una periodicitat mensual, a l’Àrea de Joventut, els dimarts a les 20.30 h.

El CMd’EJ està format per les entitats que ho sol·liciten cada inici de curs, al mes de setembre, i que compleixen amb els requisits següents: 

 • Ser una entitat juvenil o una entitat que ofereixi els seus serveis als joves o ser un col·lectiu de joves d’entre 14 i 25 anys i estar acreditats per un mínim de 50 signatures.

 • Estar inscrita al Registre Municipal d’Entitats de l’Ajuntament.

 • La persona representant en el CMd’EJ no hauria de superar els 30/35 anys.

 • Cada entitat podrà participar al CMd’EJ amb un màxim de 2 membres, amb un sol vot per entitat.

La participació continuada al CMd’EJ dona dret a:

 • Disposar dels serveis que ofereix l’Àrea de Joventut a les entitats: pòrtatil, projector, equip de so, rentagots, i cessió de sales.
 • Disposar d’una barraca per Festa a la Nit.

A les reunions hi participen 1 o 2 membres de cada entitat i es tracten temes d’actualitat, tasques i projectes que s’estan realitzant i procurant potenciar l’intercanvi d’experiències, tant per part de les entitats com per part de l’Àrea de Joventut.

Les decisions es prenen per votació simple i cada entitat té un vot.

També, s’hi coordinen activitats conjuntes i es prenen acords sobre la normativa de funcionament, les bases de participació a les activitats i es consensua la programació de Setmanes Joves i  Festa a la Nit (barraques de Festa Major).

Calendari orientatiu per trimestres

Gener, febrer i març

 • Realització de les Setmanes Joves

 • Programació de Festa a la Nit

Abril, maig i juny

 • Sant Jordi

 • Festa a la Nit

 • Curs de formació triat per les entitats

Juliol, agost i setembre

 • Festa a la Nit

Octubre, novembre i desembre

 • Gran Recapte d’Aliments

 • Programació Setmanes Joves

 • Convocatòria de la Comissió de la música de Festa a la Nit

Aquest 2023 hi participen les entitats següents: Associació Birres Braves, FCPalafrugell, Agrupament Escolta Indika, Agrupació Excursionista Palafrugell, Associació els Trompats i Associació Hoquei Palafrugell.