Definició

El recinte d’Els Ametllers està situat al carrer Barris i Buixó núm. 33 cantonada amb el carrer Camí dels Plans és un edifici gestionat per l’àrea de Joventut. Està format per 3 espais ben definits: un edifici interior, amb un petit escenari, barra i wc, espai on s’hi dur a terme les activitats de l’Espai Jove, assajos de diferents entitats, concerts…. una pista exterior coberta amb escenari per quan arriba el bon temps i el jardí exterior.

Qui ho pot utilitzar?

Les entitats juvenils, culturals, socials o educatives sense ànim de lucre i legalment constituïdes que estiguin inscrites al Registre Municipal d’Entitats i disposin d’una assegurança de responsabilitat no inferior a 15.000 €. Així com també les escoles públiques i concertades del municipi.

Què hi puc fer?

S’hi poden fer concerts, cursos, assajos, entrenaments. No s’hi poden fer ni festes particulars, ni privades, ni festes d’aniversaris, ni activitats religioses de caire privat (casaments, comunions, …).

Com i on la puc reservar?

Primer caldrà consultar la disponibilitat de les sales a l’àrea de Joventut ( c/ Cervantes, 8 17200 Palafrugell ó bé al 972 61 31 04) de dilluns a divendres de 09.00 h a 14.00 h i de 17.00 h a 22.00 h posteriorment presentar una instància a l’OAC (Oficina d’Atenció al ciutadà) En el cas de concerts de música o actes en els quals calgui connectar al quadre general caldrà especificar el nom complet i telèfons de la persona que realitzarà la connexió, així com adjuntar a la sol•licitud una fotocòpia del seu DNI.

Els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i 1,5 i 6 de gener no es cedeixen.

Quan he de pagar?

En el moment de la presentació de la sol·licitud és obligatori dipositar 100 € en concepte de fiança (aquesta serà retornada una vegada realitzada la inspecció posterior a l’acte si no hi ha hagut cap incidència).

Les activitats amb contraprestació econòmica, i amb informe favorable de l’àrea municipal relacionada, tributaran a una tarifa de 5€/hora.