Campus Audiovisual - Estiu.TV

Aquest Juliol 2017 per als joves de 12 a 16 anys que vulguin estar en contacte amb el món audiovisual, poden fer-ho en el Campus Audivisual Estiu.tv que Can Genís prepara cada dimarts, dimecres i dijous de 10 a 14h.

Informació addicional

  • Lloc: Can Genís